در این منبع، برای لقب حضرت چنین آمده است:
(من لم یجعل الله سمیا)
یعنی کسی که احدی شبیه و نظیر او نیست.

از ویژگی هایی که برای حضرت نقل شده است، معلوم میشود که هیچکس شبیه آن حضرت نیست و به رتبه عزت و جلالش نرسیده و نخواهد رسید.

نجم الثاقب.باب دوم.

تمامی مطالب دست نویس بوده و از منابع مربوط جمع آوری و تایپ میشود
(کپی متن ها برای استفاده های شخصی " آزاد " است،در غیر اینصورت برای استفاده در صفحات غیر شخصی، نام صفحه حتما درج گردد)